Диагностика

В сервиза се извършва диагностика с кодочетец, която позволява прочитане на грешките регистрирани в различните блокове за управление в един автомобил. Това дава възможност за оценка на възникнал проблем във всеки един модул на съвременния автомобил. С диагностичната апаратура могат да се наблюдават и анализират действителните стойности на много параметри в автомобила, което дава възможност за оценка на състоянието, откриване и разрешаване на възникнали проблеми. Най-често диагностицирани модули са:

  • Модул за управление на двигателя;
  • Модул ABS;
  • Модул AIRBAG;
  • Модул за управление на климатика;
  • Имобилайзер;